انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

بدنبال راه اندازی فلوشیپ پزشکی روانتنی، یک رشته تخصصی از رشته روانپزشکی در سال 1388 ، دانشگاههای علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی ، گرایش تخصصی نوینی در پزشکی شکل گرفت که روانپزشکان در زمینه ارائه خدمات سلامت روان به بیماریهای طبی آموزش می بینند ، پس از فارغ التحصیلی اولین دوره ها و نیز حضور روانپزشکان در بیمارستان های عمومی در سراسر کشور و نیز ارائه خدمات روانشناسی دراین بیمارستان ها توسط دکترای روانشناسی بالینی و سلامت، تشکیل انجمن علمی پزشکی روانتنی ضروری بنظر آمد براین اساس در 29 فروردین 1395 اولین مجمع عمومی این انجمن تشکیل گردید و با انتخاب هیات مدیره فعالیت خود را آغاز نمود .

ورود اعضا

نام کاربری :

کلمه عبور :