تاریخ انتشار : 1399/08/18
اسامی داوطلبین انتخابات انجمن

با توجه به برگزاری انتخابات انجمن علمی پزشکی روان تنی در پنجشنبه 99/8/22 ، داوطلبین هیات مدیره و بازرس به قرار زیر اعلام می شود . اعضا انجمن می توانند از بین داوطلبین به 7 نفر به عنوان هیات مدیره و یک نفر بازرس رای دهند .


داوطلبین هیات مدیره انجمن روان تنی به ترتیب حروف الفبا :
1- خانم دکتر فرناز اعتصام: فلوشیپ روان تنی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- آقای دکتر حمید افشار: فلوشیپ روان تنی – استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3- آقای دکتر رضا باقریان سرارودی: دکترای روان شناسی سلامت – استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیر گروه روانشناسی سلامت
4- آقای دکتر سید حمزه حسینی: فلوشیپ روان تنی– استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
5- خانم دکتر عاطفه قنبری: فلوشیپ نروسایکایتری – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و رییس بخش روان پزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم
6- خانم دکتر راضیه صالحیان: فلوشیپ روان تنی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
7- خانم دکتر سمیه معتضدیان: فلوشیپ روان تنی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
8- آقای دکتر علی اکبر نجاتی صفا: روان پزشک – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی تهران- خزانه دار فعلی انجمن روان تنی
9- آقای دکتر مهدی نصر اصفهانی: روان پزشک – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران-نایب رییس فعلی انجمن روان تنی
10- آقای دکتر احمد علی نوربالا: روان پزشک – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران- رییس بخش روان تنی بیمارستان امام خمینی- رییس فعلی انجمن روان تنی
11- آقای دکتر مهدی هرمزپور: فلوشیپ روان تنی – اشتغال در پزشکی قانونی

داوطلبین بازرس انجمن روان تنی به ترتیب حروف الفبا :
1-خانم دکتر سحر انصاری: فلوشیپ روان تنی – شاغل در بیمارستان امام خمینی تهران
2- آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم: فلوشیپ روان تنی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دبیر فعلی انجمن روان تنی
3- آقای دکتر سید علی صید: روان پزشک ارتش

 
 بازگشت