تاریخ انتشار : 1399/05/21
اطلاعیه شماره ۳ کمیته انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران

❇️ اطلاعیه شماره ۳ کمیته انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران ❇️

🔊تمدید مهلت ارسال مدارک متقاضیان داوطلبی انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران

✅ نظر به پیشنهاد و تقاضای همکاران ارجمند و با تصویب کمیته انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران، مهلت ثبت نام و ارسال مدارک متقاضیان داوطلبی انتخابات این انجمن ،تا تاریخ۱۳۹۹/۵/۳۱ تمدید گردید .از متقاضیان محترم درخواست میشود مدارک مندرج در اطلاعیه شماره ۱ ( فراخوان ) کمیته انتخابات را به آدرس ipsae2020@gmail.com ارسال فرمایند .

کمیته انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران

 
 بازگشت