تاریخ انتشار : 1397/05/14
اهدای جوایز استاد طریقتی و بیتا در کنگره انجمن روا نتنی

 

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران در تاریخ 19 تا 21 اردیبهشت ماه 1397 در سالن اصلی )هدایت( و سالن شماره 1 دانشکده دندا نپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این کنگره تبادل دانش و تجربه، میان اساتید و متخصصان روا نتنی، روانپزشکان، روان شناسان بالینی و روان شناسان سامت و سایر رشت ههای مرتبط بود. برای دسترسی به این اهداف به موضوعات متنوعی در قالب سخنران یهای کلیدی سمپوزیو مها و کارگاه ها پرداخته شد. سخنرانان از خارج کشور به صورت آنلاین و یا سخنرانی ضبط شده در این همایش شرکت داشتند.
در جلسه افتتاحیه، رئیس همایش دکتر احمدعلی نوربالا که ریاست انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران را به عهد ه دارد، ضمن خوش آمدگویی به میهمانان در مورد مسیر تحول پزشکی روان تنی در ایران و نیز گزارش پژوهشی در خصوص تنش های روانی اجتماعی در تهران سخن گفت و از آخرین یافت ههای سامت روان کشور و اختالات روان پزشکی درتهران و ایران گزارش داد. سپس اولین سخنران کلیدی و مهمان کنگره ، دکتر مصطفی معین، رئیس مرکز تحقیقات آسم، آلرژی و ایمونولوژی و رئیس کرسی یونسکو در آموزش و سامت، در مورد چالشهای کنترل بیمار یهای روا نتنی سخنرانی کرد.
سخنران کلیدی دیگر همایش، دکتر سوفی سوکلادیس ) Sophie
Soklaridis ( استادیار گروه روان پزشکی اجتماعی و خانواده در دانشگاه تورنتو بود که در مورد روابط بین رشته ای و پزشکی روا نتنی سخن گفت. دیگری پروفسور مایکل کوبلمن استاد ممتاز نوروسایکیاتری در
انستیتو روا نپزشکی و علوم اعصاب کالج کینگز لندن بود که سخنرانی او در مورد نوروسایکیاتری اختالات حافظه به شکل ضبط شده ارائه شد. در جلسه افتتاحیه، مراسم تقدیر از استاد پیشکسوت روا نتنی، دکتر شکراله طریقتی، اعام شد و پیام ویدیویی ایشان در مورد نخستین همایش علمی پزشکی روان تنی ایران پخش گردید.
لوح یادبود از طرف انجمن روان تنی به سرکار خانم دکتر زهرا میرسپاسی به نیابت ایشان تقدیم شد.
سایر برنامه های کنگره شامل سمپوزیوم سایکوکاردیولوژی، سمپوزیوم سامت زنان، سمپوزیوم گوارش، سمپوزیوم اپیویید در بیماران طبی، ارتباط ذهن و تن، چاقی، اختالات خوردن، پیوند اعضاء، نوروسایکیاتری،
بیماری های تنفسی، سایکوانکولوژی و رویکرد به علائم فیزیکی ایدیوپاتیک بود. به جز سمپوزیوم ها، کارگاه های آموزشی درمان شناختی– رفتاری در اختالات فانکشنال نورولوژیک، نحوه دادن خبر بد، سایکوتراپی و رویکرد حسی- حرکتی در روان درمانی برگزار شد. تعدادی مقاله پژوهشی که توسط کمیته علمی همایش پذیرفته شده بود نیز توسط نویسندگان ارائه شد.
مجمع عمومی انجمن جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی پزشکی روا نتنی به ریاست دکتر منصور شکیبا عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دکتر اکبری عضو هیأ تعلمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه ابتدا رئیس انجمن علمی پزشکی روا نتنی ایران، دکتر احمدعلی نوربالا، توضیحاتی در مورد تعرفه فلوشیپ روان تنی و تصویب آن در وزارتخانه ارائه کرد و در مورد شاخه های این انجمن که در شیراز و اصفهان تأسیس شده است خبر داد و از سایر همکاران جهت راه اندازی شاخه استانی انجمن در سایر شهرها دعوت به همکاری کرد. سپس دکتر علی اکبر نجاتی صفا، خزانه دار انجمن، گزارش مالی خود را ارائه کرد و دکتر مرتضی جعفری بازرس انجمن اعام کرد که فعالیت های انجمن در این دوره بدون نقص و طبق اساسنامه انجمن انجام شده است.
دکتر محمد اربابی نیز طی سخنانی از روان پزشکان شاغل در بیمارستان های عمومی به عضویت و مشارکت در انجمن روان تنی جهت رشد و توسعه این رشته تخصصی دعوت نمود.
جایزه ها
بخش دیگری در این همایش به جایزه استاد طریقتی که از پیشکسوتان پزشکی روان تنی در ایران و مؤلف اولین کتاب پسیکوسوماتیک به زبان فارسی است اختصاص یافت. او در سال1395  اعلام کرد که قصد دارد با اهدای مبلغی به انجمن روا نتنی امکان اعطای یک جایزه سالیانه به روان پزشکان فعال درزمینه پزشکی روان تنی را فراهم آورد که این جایزه جهت قدردانی به نام استاد طریقتی نام گذاری شد و در همایش امسال به دکتر حمید افشار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اهدا شد.
جایزه دوم جایزه بیتا )) Body Image Distress Tolerance Award بود. با توجه به کمبود تجربه در مورد آموزش، تشخیص و درمان اختالات خوردن در کشورمان و با هدف ترغیب همکاران برای فعالیت در این زمینه، این جایزه بنیان گذاری شد. مسئولیت فرآیند اهدای جایزه به هیأت مدیره انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران سپرده شد و در این دور جایزه به دکتر نسرین چالاکی نیا دستیار فلوشیب پزشکی روا نتنی اهدا گردید.
 

 
 بازگشت