تاریخ انتشار : 1396/08/20
تغيير زمان نخستين كنگره ساليانه انجمن پزشكي روان تني ايران

به اطلاع همكاران و علاقمندان مي رساند كه هيات مديره
انجمن پزشكي روان تني بنا به دلايل زير تصميم به تغيير تاريخ كنگره ساليانه انجمن پزشكي روان تني از آذرماه ٩٦ به ارديبهشت ماه ٩٧ گرفت:

١- بازخوردهاي همكاران روانپزشك به غرفه مربوط به اين برنامه در حاشيه كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان حكايت از اين داشت كه بسياري از همكاران، زمان كنگره را با توجه به نزديكي به كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان و نيز كنگره پسيكوسوماتيك اصفهان مناسب نمي دانستند.
٢- شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي كه مي توانند اسپانسر كنگره باشند نيز اعلام كردند كه با توجه به اينكه اين شركت ها در پايان سال مالي خود بر حسب تقويم ميلادي هستند امكان حمايت كافي از كنگره را ندارند.

بنابراين اگر چه از نظر كفايت مقالات و سمپوزيوم هاي ارسالي و برنامه علمي، امكان برگزاري كنگره در آذر ماه وجود داشت بنا به دلايل فوق تاريخ برگزاري به ١٩ تا ٢١ ارديبهشت ماه ١٣٩٧ تغيير يافت . مكان برگزاري بدون تغيير و همان سالن همايش هاي بيمارستان ميلاد خواهد بود.

 
 بازگشت