تاریخ انتشار : 1396/01/16
دکتر افشین یداللهی،روانپزشکی ماهر،ادیبی عارف،هنرمندی دلسوخته وشاعری فرهیخته ازمیان ما پرکشید
دکتر افشین یداللهی،روانپزشکی ماهر،ادیبی عارف،هنرمندی دلسوخته وشاعری فرهیخته ازمیان ما پرکشید. هجران اونه تنها جامعه پزشكي و روانپزشکی بلکه جامعه هنری وادبی وفرهنگی کشورمان را دربهت فروبرد. بي شك تاریخ ما ازاو نام نیکی را به یادگار خواهد گذاشت.انجمن علمي پزشكي روانتني ايران درگذشت اين همكارارجمندراتسليت مي گويد وعلودرجات براي روح آزاده اش،صبری جمیل واجری جزیل را برای بازماندگان ودوستدارانش ازایزد منان مسئلت دارد.

 
 بازگشت