تاریخ انتشار : 1396/01/16
سمپوزيوم اختلال خوردن

 چند سالی است که روانپزشکی وارد حیطه درمان چاقی شده است ولی درمان اختلالات خوردن در کشور ما واقعا عرصه جدیدی است. الگوی رو به گسترش «پسر ماهیچه ای» و «دختر مانکن» که در رفرانسهای روانپزشکی میخواندیم به گستره ما رسیده. کودک دیروزی که مادرش با بشقاب غذا دنبالش میکرد تا لقمه ای را به او بخوراند همپای DSM بزرگ شده تا «اختلالات تغذیه ای» و «اختلالات خوردن» را یکجا به یاد ما آورد.
به هر حال پیش اگهی Anorexia nervosa هایی که ما دیده ایم هنوز مثل آنهایی که در کتاب خوانده ایم خراب نشده است.
تا فرصتی باقیست باید دانش بیوسایکوسوشیال این اختلال را بشناسیم و رویکردهای متفاوت درمان را تمرین کنیم.
انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران اولین همایش خود را به عنوان «سمپوزیوم اختلالات خوردن» اختصاص داده که امید است این فرصت در اختیار همکاران ، مغتنم باشد.

 

مشاهده جزئیات برنامه:

 
 بازگشت