تاریخ انتشار : 1396/01/15
سمینار سایکوسوماتیک شیراز با تاکید بر بیماریهای گوارشی

 

به اطلاع همكاران ارجمند مي رساند سمينار سايكوسوماتيك بانگاه به بيماري هاي گوارش از تاريخ ٦ ارديبهشت به مدت دو روز در شيراز با همكاري مشترك انجمن پزشكي روانتني و دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار مي گردد.
ازهمكاران گرانقدر دعوت مي شود دراين سمينار كه داراي امتياز بازآموزي براي رشته هاي تخصصي روانپزشكي، روانشناسي باليني،
جراحي عمومي، اطفال، پزشك خانواده و پزشكان عمومي است حضور بهم رسانيد.
لازم به ذكراست دراين سميناردو کارگاه مبتني بر مهارت شامل مصاحبه سايكوسوماتيك و ترك الكل برگزارمي گردد.

 
 بازگشت