تاریخ انتشار : 1398/05/15
فراخوان انتخابات هيئت مديره انجمن پزشكي روانتني ايران


🔊 فراخوان ثبت نام کاندیداهای #هیات‌مدیره و #بازرس‌انجمن‌علمی‌روان‌تنی‌ایران

با استناد به تصمیم دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی و مصوبه مجمع عمومی و کمیته انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران در برگزاری انتخابات الکترونیک این انجمن در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ و با توجه به آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی از کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی انجمن علمی روان تنی ایران دعوت میشود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ ،مدارک خود اعم از:
🔺رئوس سوابق علمی و اجرایی
🔺برنامه پیشنهادی
🔺تصویر کارت ملی
🔺صفحه اول شناسنامه
🔺یک قطعه عکس جدید
به دبیر خانه انجمن به آدرس ipsma2019@gmail.com ارسال نمایند.

✅لازم به توضیح است که مطابق اساسنامه مصوب مجمع عمومی انجمن علمی روان تنی ایران، متقاضیان داوطلبی انتخابات باید از بین گروههای زیر باشند:

1⃣متخصصان روانپزشکی

2⃣فلوشیپ روان تنی

3⃣افراد دارای مدرک PHD روانشناسی سلامت به شرط مرتبط بودن رشته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

4⃣افراد دارای PHD روانشناسی بالینی به شرط مرتبط بودن مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

❇️کمیته انتخابات انجمن علمی روان تنی ایران

 

 
 بازگشت