مقالات - مباحث روان تنی

 

اخلاق بیانی و نفی پرخاشگری

هدف از این سخنرانی: ریشه یابی افراط گرایی دینی، نفی پرخاشگری و زدودن اتهام خشونت به خداوند وپیامبراسلام وایرانیان اصیل وآموزش رعایت اخلاق در انتقال مفاهیم بیانی است. همزمانی این سخنرانی با روز دوازدهم ماه مبارک رمضان و «رروز مبارزه با سلاح های شیمیایی ومیکربی» را به فال نیک می گیریم.
تاریخ ثبت : 1395/08/09 ادامه مقاله
 

خود شيفتگي فرهنگي وناکامي قومي

نارسيس گل نرگس است. براساس اسطوره هاي يونان باستان نارسيسوس ( Narcissus) جواني بود كه انعكاس چهره خود را در چشمه ديد وعاشق آن شد.وي در حالي كه در تكاپوي در آغوش گرفتن انعكاس چهره خود بود، در بركه غرق شد وبا مرگ او گل نرگس در كنار بركه روئيد.
تاریخ ثبت : 1395/08/09 ادامه مقاله