تاریخ انتشار : 1396/04/14
نخستين كنگره ساليانه انجمن علمي پزشكي روان تني ايران


 به اطلاع مي رساند كه نخستين كنگره ساليانه انجمن علمي پزشكي روان تني ايران در تاريخ ٢٢ تا ۲۴ آذر ماه ١٣٩٦ برگزار خواهد شد.

برنامه هاي اين كنگره شامل بخش هاي زير است:

- سخنرانی های کلیدی
- ارايه مقالات پژوهشي
- سمپوزيوم هاي علمي
- كارگاه هاي آموزشي
- اهداي جايزه استاد طريقتي به فعالان حوزه پزشكي روان تني

☑️ مخاطبان كنگره شامل: فلوشيپ هاي پزشكي روان تني، روان پزشكان، روان شناسان سلامت، روان شناسان باليني، پزشكان با تخصص هاي مختلف، پزشكان عمومي و روان پرستاران هستند.
 از اساتيد، همكاران، دستياران و دانشجويان دعوت مي شود كه در اين برنامه مشاركت نمايند.

 مهلت ارسال مقالات و سمپوزيوم ها:
۳۱ شهريور ماه ١٣٩٦

 لطفا چكيده مقالات و برنامه سمپوزيوم ها و كارگاه هاي خود را به آدرس زير ايميل كنيد:
ipma.congress@gmail.com

 
 بازگشت