تاریخ انتشار : 1399/09/12
وبینار بین‌المللی سایکوکاردیولوژی


برنامه روز اول کنگره سایکوکاردیولوژی

15 دقیقه دکتراحمدعلی نوربالا (رییس کنگره)
دکتر آروین هدایتی(دبیر علمی کنگره) افتتاحیه و خیرمقدم 9:15-9:30
پنل بیماری کووید-19 ، تظاهرات روانپزشکی و قلبی

60 دقیقه دکتر نازیلا شاه منصوری مشاوره‌‌های روان‌‌پزشکی در بیماران قلبی مبتلا به کووید 19
علائم و بیماری‌‌های قلبی
علائم و اختلالات روا‌ن‌پزشکی
تشخیص و درمان 9:30-10:30
دکتر مهدی یوسفی پور
دکتر البرز شرافتی
15 دقیقه پرسش و پاسخ
10 دقیقه استراحت
20 دقیقه دکتر سید حمزه حسینی اختلالات خلقی در بیماران قلبی 11-11:20
20 دقیقه دکتر جواد کجوری همکار روانپزشک من 11:20-11:40
20 دقیقه دکتر زهرا موسوی اختلالات جنسی، دغدغه ای غیر قابل انکار در بیماران قلبی(معرفی اختلالات جنسی در بیماران قلبی) 11:40-12
20 دقیقه دکتر سمیه معتضدیان اختلالات جنسی، دغدغه ای غیر قابل انکار در بیماران قلبی(درمان اختلالات جنسی در بیماران قلبی) 12:30-12:50
20 دقیقه سهیلا امیدنیا کنترل خشم ، راهبردی برای کمک به بیماران قلبی 12:50-13:10
20 دقیقه دکتر سید علی دستغیب اختلال اضطرابی در بیماران قلبی 13:10-13:30
30 دقیقه دکتر نعمت الله جعفری سخنران کلیدی
درمان با ICD، کمک یا آسیب؟ 13:30-14
15 دقیقه پرسش و پاسخ 14-14:15


برنامه روز دوم کنگره سایکوکاردیولوژی

 

10 دقیقه سرود جمهوری اسلامی
تلاوت قرآن
30 دقیقه متخصص طب روان تنی و روان درمانی ، مشاور پزشکی دکتر توماس بیر سخنران کلیدی اول
جنبه های روان تنی قلب ، ارتباط بین استرس و بیماری های قلبی 9:30-10
پنل سبک زندگی در بیماران قلبی
20 دقیقه متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی سالاری فر سخنران کلیدی دوم
کیفیت زندگی پس از اقدامات تهاجمی و غیرتهاجمی قلبی 10-10:20
20 دقیقه دکترای علوم تغذیه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر زهره مظلوم مدیریت رژیم غذایی بیماری قلب 10:20-10:40
20 دقیقه دکترای پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر زهرا ملازم آموزش روانشناختی و تأثیر آن بر نتایج بیماران قلبی عروقی 10:40-11
20 دقیقه متخصص پزشکی ورزشی، گروه پزشکی ورزشی، بیمارستان شریعتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مهشید نظریه توانبخشی قلب در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی 11-11:20
20 دقیقه روانپزشک، فلوشیپ سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر بهاره اوجی یی خوابی در بیماران قلبی 11:20-11:40
15 دقیقه استراحت
پنل بازی با داروها
20 دقیقه روانپزشک، فلوشیپ سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر راضیه صالحیان مسائل روان درمانی در بیماران قلبی 12:15-12:35
20 دقیقه فاماکولوژیست ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر نگار فیروزآبادی سایکوفارماکولوژی و بیمارهای قلبی - عروقی 12:35-12:55
20 دقیقه متخصص اطفال ، فلوشیپ قلب و عروق کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر حمید آموزگار نقایص شناختی در بیماران قلبی مادرزادی 12:55-13:15
20 دقیقه دکترای علوم اعصاب شناختی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر آرش مانی توانبخشی شناختی در بیماران قلبی مادرزادی 13:15-13:35
پرسش و پاسخ


برنامه روز سوم کنگره سایکوکاردیولوژی

10 دقیقه تلاوت قران
سرود جمهوری اسلامی
20 دقیقه دانشیار و رئیس بخش مسئول روانشناسی دانشکده پزشکی دولتی منجری ، مالاپورام ، کرالا ، هند دکتر نایال نارایان سخنران کلیدی
رویکرد بالینی به تظاهرات قلبی عروقی با منشأ روانپزشکی 9:30-10

پنل اختلالات شناختی
20 دقیقه روانپزشک ، فلوشیپ سایکوسوماتیک ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر آزاده مشایخی دلیریوم در بیماران قلبی
Delirium in Cardiac Seting 10-10:20
20 دقیقه متخصص بیهوشی ، فلوشیپ بیهوشی قلب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر محمدباقر خسروی دلیریوم و اختلالات شناختی بعد از جراحی قلب 10:20-10:40
20 دقیقه متخصص قلب، فلوشیپ قلب و عروق مداخله ای، بیمارستان کوثر شیراز دکتر احسان بهرامعلی نوار قلب پرده نمایش بازی داروهای سایکوتروپ
10:40-11
30 دقیقه استادیار ، روان پرستار، دانشگاه علوم پزشکی سلطان سعود بن عبدالعزیز ، دانشگاه اسکندریه ، دانشکده پرستاری مصر دکتر سوسان کمال خلیل سخنران کلیدی
رابطه بین اختلال قلبی عروقی و افسردگی 11:11:30

20 دقیقه استادیار، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر سارا ده بزرگی جنبه های روانپزشکی بیماری های مادرزاذی قلبی 11:30-11:50
20 دقیقه روانپزشک، فلوشیپ سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر آروین هدایتی ارزیابی روانشناختی قبل از پیوند قلب 12:15-12:35
20 دقیقه پزشک، دکترای اخلاق، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر سید علی انجو اخلاق پزشکی در پیوند قلب 12:35-12:55
20 دقیقه متخصص قلب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر داور آل داوود ارزیابی درد قفسه سینه، درد قلبی یا درد سایکوسوماتیک؟ 12:55-13:15
20 دقیقه روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر امیر بذرافشان ترک اپیوم در بیماران قلبی 13:15-13:35
20 دقیقه روانپزشک، فلوشیپ سایکوسوماتیک، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر پریسا دیوسالار ترک سیگار، کمک پشت صحنه در مبارزه با بیماری قلبی 13:35-13:55
60 دقیقه ارایه مقالات برتر

رییس کنگره، دکتر احمد علی نوربالا
دبیر علمی کنگره، دکتر آرش مانی
 
 بازگشت