تاریخ انتشار : 1397/02/10
پيام رييس انجمن علمي روانتني ايران به مناسبت برگزاري نخستين كنگره انجمن روانتني ايران

 سیر اجمالی تاریخچه سایکو سوماتیک در ایران وجهان
به مناسبت برگزاری اولین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، برخود فرض دانستم که در طلیعه این امر مبارک علمی، چکیده ای موجز ار سیر تاریخچه سایکو سوماتیک ویا روان تنی در ایران را به شرح زیر، به استحضار علاقمندان برسانم:
1- به باور برخی محققان، در دوران تمدن هاي آشوري و بابل ( 2500 تا 500 سال ق . م ): طبابتی كه در منطقه بين النهرين رايج بوده نوعي" طب پسيكوسوماتيك" بوده است.
2- ابوبکر محمد بن زکرياي رازي (865-925 م ): که به طبيب المسلمين وجالينوس العرب ( بخاطر آنکه اکثر کتاب هاي او به زبان عربي يعني زبان علمي عالم اسلام در آن زمان نوشته شده) معروف است در کتاب الحاوی خود که جامع اطلاعات پزشکی است و در بيش از بيست جلد تدوين نموده به خوبی به نقش عوامل روانی واجتماعی در تشخیص ودرمان بیماری ها پرداخته است.
راز ی اين دانشمند نامی ايران زمين، جسم و روان را تفکيک نمی کرد و معتقد بود که اولا نيروهای روانی، نيرومندتر از نيروهای بدن هستند و ثاييا هرگاه مزاج مغز دگرگون شود، واکنش های روانی هم به سبب آن دگرگونی تغيير خواهند کرد و بر همين اساس بيماری های جسمی و روانی را در يک راستا طبقه بندی نمود و البته او معتقد بود که "مزاج جسم تابع اخلاق نفس است و طبيب جسم بايد طبيب نفس هم باشد".
3- از مطالعه کتاب هدایه المتعلمین فی الطب، کهن ترین متن پزشکی به زبان فارسی تالیف ابوبکر الاخوینی البخاری (متوفی حدود 377 هجری=998م)، شاگرد ابوالقاسم مقانعی از شاگردان رازی، چنین پیداست که اخوینی به درمان بیماران روانی، علاقه وتوجه ویژه ای داشته است، وی در زمینه درمان بیماران روانی توصیه می کند که ... نومید مشو که من بسیارعلاج کردم و"به" شدند بر دست من، تا مرا بجشک دیوانگان نام کردند. با این اوصاف، آیا روانیست که به تعبیر استد فقید مرحوم دکتر هاراطون داویدیان، اخوینی را نخستین روان پزشک جهان پزشکی مدرن بدانیم.
4- شيخ الرئيس ابوعلی حسين ابن عبدالله ابن سينا (980-1037 م ): فيلسوف شهير و طبيب و حکيم نامور ايرانی که کتاب قانون او صدها سال در دانشگاهها و مدارس عالی اروپا تدريس می گرديد معتقد بود که خيلی از بيماری ها و اختلالات جسمی توسط ناراحتی ها و رنجش های هيجانی ايجاد می گردند و برهمين اساس تعدادی از بيماران را با همين نگاه (روان تنی) تشخيص مي داده و با همين نگرش درمان مي نموده است، او به نقش عوامل روانی در بوجود آوردن بيماری های جسمی پی برده و اعلام نمود: معلوم شد که مزاج انسان گوش به فرمان و مطيع پندارهای روانی است بنابراين به حق بايد ابوعلی سينا را بنيانگذار پزشکی روان تنی ناميد. آنگونه که از نوشته های ابوعلی سينا برمی آيد او ديدی جامع و همه جانبه از جهات جسمی، روان شناختی، اجتماعی و روحی نسبت به انسان داشته است و همه ابعاد و تعامل و تداخل آنها را در سلامت و بيماری دخيل می دانسته است.
5- فرانتز آلکساندر (1891-1964) ، تحقیقات فراوانی در مورد ارتباط بین تن و روان و همچنین درباره بیماری‌هایی که بر اثر فشار روانی روی می‌دهد و آنها را "اختلالات روان تنی" نامیده، انجام داده است که اين تحقيقات در خور تقدیر و ستایش است. در حقیقت پس از حدود پانصد سال، مجدداً نگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا در مورد بیماری روان تنی جای خود را در علوم پزشکی، توسط آلکساندر باز یافت. آلکساندر در سال 1950 معتقد بود که اگر محرکات یا تنش معین و خاصی روی دهد اثر آن به صورت واکنش معینی در عضو معین ظاهر می‌شود که می‌توان آن را از پیش مشخص نمود. او اولين كتاب با عنوان "پسيكوسوماتيك" را درهمین سال (1950 ) به رشته تحریر درآورد.
6- در امريکا اصطلاح پزشکی پسيکوسوماتيک و روانپزشکی رابط- مشاور با هم عجين هستند و گاه به جای هم بکار برده می شوند و بسياری از روانپزشکان رابط- مشاور در بيمارستانهای عمومی به درمان جنبه های روانشناختی بيماران جسمی می پردازند. پژوهش در زمينه جنبه های روان شناختی بيماری های طبي، منجر به بروز رشته های جديدی مانند "پسيکونفرولوژی" ، "پسيکوانکولوژی" و "پسيکودرماتولوژی" شده است . در سال 2005 هيئت بورد روانپزشکی و نورولوژی آمريکا (ABPN) بطور رسمی بورد پزشکی پسيکوسوماتيک را به عنوان فوق تخصصی برای روانپزشکی تصويب کرد.


7- به باور بسیاری از دانشمندان با نگاه سیتمی وهمه جانبه نگر، امروزه نه تنها عوامل زیستی، جسمانی، روان‌شناختی و محیطی بلکه باورهای دینی و عرفانی و چگونگی توجه به مبدأ و معاد نیز در شکل‌گیری شخصیت و به تبع آن بروز و شیوع بیماری‌ها نقش دارند.
8- جالب است بدانیم که پزشکی روان تنی در مفهوم مدرن آن در ايران: برای اولين بار درسال( 1318ه.ش) با عنوان "کرسي پسيکوسوماتيک" توسط پروفسور" شارل ابرلن"رئيس دانشکده پزشکي دانشگاه تهران پايه گذاري شد ومسئوليت آن به عهده دکتر حسين رضاعي محول گرديد که ايشان مباحث نظري مرتبط با اختلالات روان تني وديگر اختلالات روانپزشکي را براي دانشجويان پزشکي تدريس مي نمودند. بنابراين آنگونه که از سوابق مشاهده مي شود دروازه ورود آموزش روانپزشکي در ايران، کرسي پسيکو سوماتيک بوده است.
9- برگزاری اولین سمپوزیوم روان تنی درایران: در اسفند ماه سال 1341 ، سمپوزيومی با نام "سمپوزيوم بررسی مسائل پسيکوسوماتيک، روانتنايی" در بيمارستان روزبه.با دبيري مرحوم استاد فقید، دکتر عبدالحسين ميرسپاسی برگزار گرديد. آن فقيد سعيد در ديباچه کتاب اين سمپوزيوم در سال 1341 چنين نوشته اند:
"مسئله عوارض پسيکوسوماتيک که در ده سال اخير همه جا شيوع يافته و مورد بحث می باشد ، اولين مرتبه است که به پيشنهاد کادر فنی بيمارستان روزبه در کشور ما مورد بحث قرار می گیرد . افتخار ترتيب و تمشيت امور اين بحث و تنظيم برنامه به اينجانب واگذار شده است. در تنظيم برنامه تعمداً سهم بيشتری برای همکاران غير روانپزشک و غير روانشناس تخصيص داده شده است زيرا به عقيده ما، اين مسئله بايد از حدود محدود و محصور رشته خاص تخصصی معينی تجاوز نمايد. همه گير و همه جانبه و شامل کليه رشته های تخصصی پزشکی شود." استاد مير سپاسی در همين کتاب واژه های "روانتنايی" و "تن روانی" را به عنوان معادل پسيکوسوماتيک در فارسی پيشنهاد کرده و ذکر کرده اند که اين دو واژه را با همکاری جمعی از صاحب نظران دستور زبان فارسی از جمله دکتر جلال همايی انتخاب نموده اند.
10- تالیف اولین کتاب روان تنی در ایران: از جمله، پيشکسوتان اين حوزه در ايران جناب استاد آقای دکتر شکراله طريقتی هستند که تلاشهای زيادی برای مطرح شدن و جا افتادن مفهوم پزشکی پسيکوسوماتيک در بين ساير پزشکان داشتند. ايشان بيش از 35 مقاله و سخنرانی در اين زمينه دارند و عضو ممتاز کالج بين المللی پسيکوسوماتيک از بدو تاسيس آن هستند. همچنين اولين کتاب با عنوان "پسيکوسوماتيک" به زبان فارسی در سال 1367 توسط ايشان تاليف گرديده است.
11- تاسیس کمیته روان تنی: در سال 1387 کميته ای با عنوان "پزشکی روان تنی" در انجمن علمی روانپزشکان ايران با هدف هماهنگی فعاليت های علمی در زمينه روانپزشکی رابط-مشاور و پزشکی پسيکوسوماتيک در سطح کشور تشکيل گرديد.
12- الزام دوره چرخشی روانپزشکی رابط – مشاور: در بازنگری کوریکولوم روانپزشکی در تیرماه 1392، دانشگاه های تربیت کننده دستیار روانپزشکی موظف به ایجاد بخش روان تنی در بیمارستان عمومی شده اند. تدوين و تصويب نهايی برنامه چهارساله دستياری روانپزشکی، تحولی جدي در اين عرصه ايجاد نمود. طبق اين برنامه دانشگاههايی که دستيار روانپزشکی تربيت می کنند موظف به ايجاد دوره چرخشی روانپزشکی رابط – مشاور(زير مجموعه پزشکي روان تني ) به مدت سه ماه شده اند.
13- موافقت با دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپی) طب روان تنی: دبیر خانه تخصصی شورای آموزش پزشکی در سال 1388 ضمن تصویب کوریکولوم دوره فلوشیپی ”طب روان تنی“، موافقت باپذیرش دونفر دستیار فلوشیپی برای طب روان تنی برای دودانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( بیمارستان طالقانی) ودانشگاه علوم پزشکی تهران ( بیمارستان امام خمینی) را به عمل آورد .
دستیاران در اردیبهشت سال 1389 در امتحان کتبی ومصاحبه شرکت نموده وپس از کسب موفقیت در مهر ماه همان سال، دوره رسمی فلوشیپی روان تنی خودرا شروع نمودند.
14- موافقت اصولی بادرخواست هیات موسس برای تاسیس «انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران» توسط کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در جلسه 160(1394/6/15) وابلاغ آن درتاریخ 1394/6/28
15- برگزاری اولین مجمع عمومی «انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران» در تاریخ 19 فروردین ماه 1395 در تالار امام بیمارستان امام خمینی وانتخاب اولین هیات مدیره آن
16- صدور پروانه فعایت انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران براساس رای مورخه 4/3/1395 وابلاغ آن در تاریخ 24/3/1395 توسط کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
17- تصویب لوگو وسایت انجمن وسایر تمهیدات اولیه برای پیشبرد این انجمن نوپا با همفکری وهماهنگی با انجمن مادر( انجمن علمی روانپزشکان ایران) وبه ویژه حمایت همه جانبه جناب آقای دکتر سید احمد جلیلی، رییس وقت انجمن واز پیشکسوتان این رشته در ایران.
18- اعلام استاد پیشکسوت دکتر شکرالله طریقتی، مبنی بر اختصاص وجهی قابل توجه به انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، برای تقدیر سالیانه از افراد ممتاز در زمینه ارتقای علمی روان تنی درایران
19- نامگذاری جایزه ناشی از هدیه استاد پیشکسوت، به نام جایزه استاد دکتر طریقتی توسط هیات مدیره انجمن علمی پزشکی روان تنی در تاریخ 28/5/96
20- تصویب مورخ 8/12/1395هیات مدیره انجمن برای برگزاری اولین همایش سالیانه انجمن در تاریخ آذرماه سال 1396، گرچه همایش هایی دراین زمینه از قبل از تشکیل انجمن علمی پزشکی روان تنی در ایران اجراء شده بود.
هم اینک مفتخر وشاکر از درگاه ایزد منان هستیم که به تاسی از پیشگامان وپیشکسوتان، توفیق ادامه راه این شاخه از دانش پزشکی را در ایران داریم.
بدینوسیله خاضعانه از همه همکاران روانپزشک، روان شناس ونیز تمامی متخصصین سایر رشته ها که علاقمند به گسترش دانش روان تنی هستند دست دوستی وهمکاری دراز می نماییم تا برای پربارتر برگزاری وغنای این همایش علمی مارا یاری نمایند.
ارادتمند
دکتر احمد علی نوربالا
رییس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران
و
رییس اولین همایش سالیانه روان تنی

 

 

 

 
 بازگشت