تاریخ انتشار : 1396/01/15
پیام تبریک ریس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران به مناسبت سال نو

بنام خدا
همکاران،دوستان وعلاقمندان پزشکی روان تنی،باسلام وتقدیم ارادت وتبریک عید باستانی نوروز
سال 1395 مشحون از خاطرات تلخ وشیرین را پشت سرگذاشتیم.ازدست دادن عزیزانی چون دکتررحیم آصفی پیشکسوت رشته روانپزشکی واسوه اخلاق وادب روان پزشکی درآعازین سال وفقدان فاجعه بار دکترافشین یداللهی فرهیخته ای ازعرصه شعر وهنر وعضوهیات مدیره انجمن علمی روان پزشکان ایران در واپسین روزهای سال جزء خاطرات تلخ والبته شکل گیری انجمن علمی پزشکی روان تنی وتشکیل جلسات وترتیب سمینارهایی علمی ونیز حضور معنی دار این انجمن نوپا درمیادین آموزشی ودرمانی واجرایی کشورازجمله حوادث شیرین برای جامعه روان پزشکی بود.
اینجانب برخودفرض می دانم از خدمات وهمراهی تمامی اعضای محترم وبه ویژه هیات مدیره انجمن،صمیمانه تشکر نموده وسالی سرشار از عافیت،معنویت وموفقیت روزافزون رابرای آحاد جامعه وبه ویژه همکاران وعلاقمندان پزشکی روان تنی ازدرگاه ایزد منان آرزومندم.
فرصت راغنیمت شمرده یادآوری می نمایم که ساعت 3.30 عصر روز 24 فروردین ماه درمحل موزه تاریخ پزشکی ایران، گردهم می آییم تا علاوه بردید وبازدید نوروزی درکنار خانواده بزرگ روان پزشکان کشور،مانیز دومین مجمع عمومی انجمن علمی پزشکی روان تنی رابرگزارنماییم.
حضورسبز شما همکاران وعلاقمندان حوزه پزشکی روان تنی درمجمع مذکور امیدبخش ما درمسیر روبه جلو خواهد بود.
ارادتمند
دکتراحمدعلی نوربالا
رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران
1395/12/30

 
 بازگشت