تاریخ انتشار : 1399/08/25
پیام رییس محترم انجمن روان تنی به دنبال مشخص شدن نتیجه انتخابات

 

به نام خدا

با مشخص شدن نتیجه انتخابات، اینجانب برخودفرض می دانم دروهله اول از همکاران کمیته منتخب به ویژه دوست گرامی جناب دکتر شگرف نخعی به سبب ایجاد تمهیدات لازم، دروهله دوم، از تمامی عزیزان شرکت کننده به سبب بالابردن درصد مشارکت، ودروهله سوم از گرامیانی که به حقیر رای داده واعتمادکرده اند صمیمانه وخاضعانه تشکر وسپاسگزاری نمایم. امیدوارم به توفیق الهی وبه کمک همکاری سایر منتخبین، ونیز برخورداری از نظر مشورتی همگی اعضاء وعلاقمندان، برای ارتقای جایگاه علمی وفنی حوزه پزشکی روان تنی ایران، درچارچوب مقررات ووظایف قانونی، گامی بیش از پیش برداریم. ارادتمند: احمدعلی نوربالا

 
 بازگشت