تاریخ انتشار : 1399/08/17
پیام رییس محترم انجمن روان تنی در خصوص شرکت در انتخابات

 به نام خدا. همکاران عزیز دانش آموختگان فلوشیپ روان تنی وهمکاران گرامی علاقمند به این حوزه، باسلام واحترام وارادت. نظر به اینکه تا تاریخ ۲۲ آبان ماه، روز برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران،‌فرصت زیادی نمانده است. ازعزیزان و گرامیان درخواست می شود که با ایجاد تمهیدات لازم وفق مقررات دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی وزارت متبوع، مندرج دراطلاعیه کمیته برگزاری انتخابات انجمن، خودرابرای مشارکت فعال در روز موعود، آماده نمایند. یقینا حضور سبز و گرم شما درانتخابات، پشتوانه تصمیمات هیات مدیره آتی انجمن در دفاع علمی وصنفی پزشکی روان تنی خواهد بود. ارادتمند:دکتر احمد علی نوربالا.۱۳۹۹/۸/۱۶

 
 بازگشت