همایش ها و کنگره ها

 

 

 

 

به نام خدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولین سمینار زیست - نشانگرهای خواب در روان پزشکی
1st. Seminar of Sleep Biomarkers in Psychiatry

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دبیر سمینار : دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو
سخنرانان (به ترتیب ارائه):
دکتر احمد علی نوربالا: متخصص روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش روانتنی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
دکتر خسرو صادق نیت: متخصص طب کار و مدیر برنامه فلوشیپ طب خواب دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ طب خواب
دکتر غلامرضا حسن زاده: متخصص آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
دکتر شهرام صمدی: متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ طب خواب
دکتر محمدرضا شگرف نخعی: متخصص روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، فلوشیپ طب روانتنی
دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو: متخصص روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق تخصص روان پزشکی ژنومیک

 

برگزار کنندگان:
• بخش روانتنی مجتمع بیمارستانی امام خمینی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
• کلینیک خواب مجتمع بیمارستانی امام خمینی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی

مخاطبین:
• متخصصان و دستیاران رشته های روان پزشکی، بیهوشی، طب کار، مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، ریه و اطفال
• فلوشیپ های طب خواب
• روان شناسان و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد روان شناسی
• دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترای تخصصی نوروساینس

 

 

تاریخ برگزاری: 21 اسفند 1399 ساعت 9 صبح تا 13
شیوه برگزاری : اسکای روم ( به آدرس https://webinar.actoverco.com/ch/sleep)
برنامه اولین سمینار زیست - نشانگرهای خواب در روان پزشکی
 
 
 
عنوان                                                               ارایه دهنده                                                    زمان

 
معرفی برنامه                                                                       دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو                                               ۹:۰۵-۹:۰۰

 
نقش ژنتیک در چالش های اختلال های روان پزشکی                              دکتر احمد علی نوربالا                                                     ۹:۲۰-۹:۰۵


اهمیت بررسی خواب در پزشکی                                                     دکتر خسرو صادق نیّت 
                                                    ۹:۳۵-۹:۲۰

 
اهمیت سد خونی – مغزی در فراگشت های مغزی خواب                        دکتر غلامرضا حسن زاده                                                   ۹:۵۰-۹:۳۵

 
تعریف و انواع اختلال های خواب                                                     دکتر شهرام صمدی                                                     ۱۰:۲۰-۹:۵۰

 
استراحت                                                                                                                                                          ۱۰:۳۰-۱۰:۲۰

 
مفهوم و کاربردهای زیست - نشانگرها                                               دکتر رضا شگرف نخعی                                              ۱۱:۲۰-۱۰:۳۰

 
زیست – نشانگرهای خواب در روان پزشکی                                      دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو                                            ۱۲:۴۵-۱۱:۲۰

 
بحث، پرسش و پاسخ                                                                    شرکت کنندگان و سخنرانان                                             ۱۳:۰۰-۱۲:۴۵